Arról, hogy látod a bűneidet

Nagyhéten: Hiába

Jézus világosan, egyértelműen elmondta mit vár Nikodémustól, azaz mit vár tőlem.

elemző látás

Ezt az utat akarja Jézus arról Nikodémusnak, s hogy látod a bűneidet. Világossá teszi számunkra, hogy Isten megváltó és újjászülő munkája Jézus személyéhez és művéhez van kötve. Jézus Krisztuson kívül ezért nincs üdvösség.

Életében, halálában és feltámadásában ismerheti fel a hívő ember az Isten szeretetét. Jézus hallja Nikodémus ki nem mondott kérdéseit, s az Úr válaszol belső gondolataira. Talán te is kapsz a héten ilyen válaszokat a ki nem mondott kérdéseidre. Az "újjászületés" görög fordításban felülről való születés, tehát Jézus arra figyelmeztet minket "Felükről kell születnetek. Nem azt kell elhatároznod, hogy ezentúl többet jársz templomba, többet imádkozol, és bibliát olvasol.

Sokkal többről van szó, arról, hogy újjá kell születned!

Balicza Iván: Advent első vasárnapján

Jézus komoly hangsúllyal mondta: "Bizony, bizony mondom neked" - és egy fontos mondatot fűz hozzá: "ha valaki újra nem születik, nem látja meg az Isten országát". Isten Országa közöttünk van, csak nem látod, mert nem születtél újjá.

a könyvek helyreállítják a látást

Ha kinyílik majd a szemed, másképp látod a dolgokat Egy új ember új világot lát. Magadat is másnak látod.

Arról, hogy látod a bűneidet, Békesség! Isten irgalma elfedezi a bűneidet - Napi remény

Látod a bűneidet, érted a bocsánatot, keresztet, Jézust. A hiteddel fogsz majd látni. Isten most itt egy igét ejt bele a szívedbe, s az életre kell.

Miért mondjam el a papnak a bűneimet? Mindenesetre megpróbálom… Fiatal gyülekezetünk csodálatos fordulóponthoz érkezett. Hét drága testvérünk közül kettővel az életben sosem ismerhettük volna egymást. Kedves Jocó! Róluk már nemcsak a társadalom, hanem a családjuk is lemondott.

Semmivé teszi az eddigi felfogásodat, elképzelésedet, hitetlenségedet, keménységedet. Ha nincs új életem, ha valóban nem születek újjá, akkor mi lesz velem?

osztályok a látásvideó javítására

Jézus tudta, hogy nem fog sűrűn találkozni Nikodémussal, ezért egy gyors kurzust tartott neki, és elmondta a keresztény hit summáját, az Ő követésének eszenciáját "aki nem születik vízből és szentlélekből, nem mehet be az Isten országába". Nikodémus megmaradt rejtőzködő "kereszténynek", a maga módján hitt benne, de nem tett semmit érte.

Mi milyen keresztények vagyunk, milyen az Istenkövetésünk?

a látás másfél mínuszra csökkent

Ilyen vagyok, vagy felvállalom a kontrasztot a társadalommal szemben, ha szükséges? Legyünk "Homo Krisztiánuszok", az újjászületés maradandó termést hozzon életünkben!

307 - Lelkem, a hívek nyájával

Nikodémus elmondta Jánosnak a beszélgetés történetét, mely okulásunkra, hogy látod a bűneidet okulására szolgál. Az itt tanított igazságok ma éppoly fontosak, mint annak idején! Jó néhány elgondolkodtató üzenet az újjászületésről, a Lélekből születésről, a tanúskodásról, a mennyei dolgokról, a felemelkedésről és arról, hogy - aki hisz el ne vesszen, hanem örökké éljen!

Az ember születésétől fogva úton van. Kinek, kinek mi jutott Együttérző bólogatás helyett inkább hozzáteszem Nos, úgy vélem, aki újjászületett, vagyis a Lélektől született, az bizony választott úton jár.

Olyan keskeny úton. Olyan úton, melyen arról keresztjét is magára kell vennie.

Nagyhéten: Hiába

És olyan úton, ahol Társa is akad, akiben, ha hisz nem veszhet el Ily egyszerű lenne? Csupán hinni kell? Az egyszerűségről bizonyára megoszlanak a vélemények, de arról talán nem, hogy egyszerűen hinni kell Jézusban, és halandó emberi vágyainkat beteljesítő ígéretében. Akármilyen is az utunk, melyen oly sokan botladozva járunk, azért ha akarunk tudunk tanúságot tenni, és ha akarunk végig tudunk menni azon az úton, hogy aztán felemelkedjünk, és velünk teljesedjenek be azok a mennyei dolgok Hiszen újjászületésünk óta hív, aki nekünk is tanúságot tett az Atyáról, aki hisz bennünk, s aki vár, hogy vele hogy látod a bűneidet éljünk.

A párbeszéd végén már csak Szent János magyarázó kifejtését, csak magát a jézusi tanítást, az Ő monológját olvashatjuk. Nemcsak a farizeusok szektájához tartozó Nikodémusnak, de még nekünk is kissé ködös, nehezen érthetők lehetnek ezek a mondatok, pedig mi már tudjuk milyen "újra születésről" és megváltásról beszélt Jézus.

Hogy látod a bűneidet az arról zsidóság inkább az elnyomásból való politikai megszabadító megváltót, egy újabb Dávidot, forradalmárt várt, nem lelkit, ezért legtöbbször félreértik. Nikodémus földi, emberi módon gondolkodik, Jézus pedig nyilván nem evilági örök életről, és születésről beszél.

Mi, felülemelkedve az akkori zsidóság helyzetén, és jól ismerve a későbbi történteket, könnyebben érthetjük a példabeszédeket, de azért itt mégis mit olvasunk?

látás-helyreállító tabletták

Ki által? Magunk által, hitetlenségünk és gonosz tetteink által ítélhetjük magunkat a sötétségre, mert szabad az akaratunk, és aki ezt választja, az magának okozza sorsát, mert "gyűlöli a világosságot", mert ott kiderülhetnek tettei.

MEGBÁNHATOM BŰNEIMET ÉS MEGKERESZTELKEDHETEK

Már itt a földi életben elítéli magát az, aki a hitetlenséget és a becstelen utat választja, mert félelemben kell éljen attól, hogy rossz tettei miatt szégyenben marad. Ha szabad a választás, akkor melyik nekünk a jobb út? Ez, vagy az a világosság, ahol a földi mulandó javakon túl, az égi kincseket szaporítva válhatunk az isteni terv büszke alkotóivá?

Jézus utal arra, nem arról van szó, hogy az Isten ítélete miatti félelemből kéne hinnünk, mert Ő nem ítélkezni jött, hanem arról a hit által többek lehetünk, egyszerűen szebb lehet az életünk a világosságban, olyannyira, hogy mondja is, a mennyek országa köztetek lehet már itt a földön, ha megtanulunk szeretni.

A hitnek támogató ereje van nemcsak életünkben, de fénye van a halál árnyékában is, mert ilyenkor sokszor az addig hitetlen is fohászkodni kezd. A hitünk által önmagunkat is megváltjuk, talán meggyógyíthatjuk, hiszen jól tudjuk, mindnyájunknak üzeni: "hited meggyógyított téged!

Lehet vele sebezni, fenyegetni, ölni. Lehet vele alkotni, faragni, étkezni. Lehet vele életet menteni, műteni De arra is emlékezhetünk, amikor sebeket kaptunk, támadások értek, és éles nyelvek vágtak belénk. Joggal, jogtalanul? A seb mindenképpen fáj.

Létrehozás:

Amiket viszont magunk adtunk, az másoknak is ugyanígy fájt, mint nekünk fájtak az elszenvedett szavak. Szavaink arra is használhatóak, hogy elrejtsék azt, amit rejteni akarunk, ezt fecsegésnek is mondjuk.

Szavainkkal megtéveszteni is tudunk, hamis képet, rész igazságot szólva. Félrevezető elringatásokat is hordozhatnak szavaink, mikor súlytalan szóvirágokkal takarjuk el a fontos, lényegi elemeket.

  1. “Istennek beszéde élő és ható” Zsidók 4,12 Arról, hogy látod a bűneidet
  2. Evangélikus Énekeskönyv - ének: Lelkem, a hívek nyájával

A látványosan agresszív, bántó szavak azok, melyek az emberi kapcsolatokat csírájukban ölik meg. Az Isten beszédének szólására küld. Ezért kell folyton szem előtt tartani a jézusi tájékozódásunkat, hogy tudjuk, minél jobban tudjuk, fejlődőképesen tudjuk azt, amit szólnunk kell.

A saját gondolatainkkal felettébb tele vagyunk, kérdés, hogy ez mennyire van fedésben Atyánk gondolataival? Gyümölcseink mutatják fánk minőségét.

Olvassa el is