Szemfigyelési teszt

Kinevezés Basinsky S. N. Szemészeti Intézet Szemészeti Központjának látásjavító orvosához.

Tanulás és memória Absztrakt Úgy tűnik, hogy a szervezetek különböző stratégiákban tanulnak és döntéseket hoznak, amelyek modell-mentes és modellalapú tanulásként ismertek; az előbbi a korábban elnyert cselekvések egyszerűsítése, az utóbbi pedig egy előretekintő stratégia, amely magában foglalja az akció-állapot átmenet valószínűségeinek értékelését. A korábbi munka során neurális adatokat használtak fel azzal érvelve, hogy mind a modellalapú, mind a modell-mentes tanulók érték összehasonlítási folyamatot hajtanak végre a próba kezdetén, de a modellalapú tanulók nagyobb súlyt adnak a jövőre nézve.

A szemkövetés segítségével bizonyítékot adunk a korábbi eredmények eltérő értelmezésére: a modellalapú tantárgyak a próba kezdetét megelőzően választják meg. Ezzel ellentétben a modell-mentes tantárgyak figyelmen kívül hagyják a feladat modelljellegű aspektusait, és úgy tűnik, hogy a döntési problémát két, egymástól eltérő értékű elem közötti egyszerű összehasonlítási folyamatnak tekinti, összhangban a döntéshozatal szekvenciális mintavételi modelljeivel kapcsolatos korábbi munkával.

Ezek az eredmények azt a problémát szemléltetik, hogy feltételezzük, hogy a kísérleti alanyok ugyanabban az időpontban hozzák meg döntéseiket. Bevezetés Világossá válik, hogy a tanulás és a döntéshozatal több módja is van.

Úgy gondolják, hogy a modellmentes viselkedés tükrözi a megerősítő tanulást 7, melyet a jutalmak előrejelzési hibái 8, 9, 10, 11, 12 vezérelnek.

A modellalapú választás kapcsolódik a célalapú viselkedéshez, a 13, 14, a kognitív kontroll 15, a 16 lassabb szokásformáláshoz, a 17 deklaratív memóriához és a 18 extraverzióhoz. Még mindig nem világos, hogy a modell-mentes viselkedés a döntéshozatalban különálló megközelítés, vagy egyszerűen tükrözi a szuboptimális következtetést. Úgy tűnik, hogy a viselkedési és idegi bizonyítékok egy olyan hibrid modellt támogatnak, ahol az egyének modell-alapú és szemfigyelési teszt viselkedésű keverékeket mutatnak 4, 5, Ezekben a modellekben implicit feltételezés van, hogy az értékelési és választási szakaszok egyidejűleg fordulnak elő a modellalapú és modellmentes komponensek esetében, hasonló erősítési eljárás alkalmazásával, de a modellalapú komponens, amely az akció-állapot átmenet valószínűségeit tartalmazza.

Ennek a nézetnek alátámasztására a közelmúltbeli neurális szemfigyelési teszt arra utalnak, hogy az agy választottbírósági rendszert alkalmaz, amely összehasonlítja a szemfigyelési teszt rendszer megbízhatóságát, és a modellalapú komponens relatív hozzájárulását a választás időpontjában állítja vörös szem homályos látás.

A vazopresszin hatása a figyelem kontrolljára: szemkövető vizsgálat

Egyéb bizonyítékok arra utalnak, hogy a modellalapú és a modell-mentes rendszerek közötti együttműködési architektúra Végül a modellalapú döntések a szemfigyelési teszt állapotot tükröző jövőbeli neurális jelekhez kapcsolódnak, támogatva a cél-alapú értékelés hipotézisét Ezzel párhuzamosan a párhuzamos irodalom a szemkövetés és a szekvenciális mintavételi modelleket használja az értékalapú döntéshozatal jobb megértéséhez 23, 24, 25, 26, 27, 28, Ez a munka megmutatta, hogy a bizonyítékok felhalmozódása és összehasonlítása a választásokat támasztja alá, és hogy a folyamat határozott figyelmet igényel.

Krajbich és mtsai. A munka mögött az az elképzelés áll, hogy a tekintet a figyelemfelkeltés as mutatója, és hogy az opció figyelembevétele növeli annak értékét a másik alternatívához képest.

A későbbi tanulmányok azonosítottak hasonló kapcsolatokat az opciós értékek, a szemmozgások, a válaszidők RT és a 24, 31 választások között.

#3 CNC programozás alapjai NCT ESZTERGA szimulátorban - G01 A, R, C, funkciókkal

E munka szemfigyelési teszt az okulomotoros kontroll és a vizuális keresés nagy szakirodalma ellenére a szelektív figyelem és a megerősítő tanulás, különösen a modellalapú tanulás közötti kapcsolat nem tisztázott 26, 32, 33, 34, Néhány újabb bizonyíték arra utal, hogy a figyelem és a választás közötti kapcsolat egy egyszerű megerősítő tanulási feladatban 26, de általában a szemfigyelés használata ebben a szakirodalomban csak 35, 36, es kezdetét jelenti.

Itt arra törekszünk, hogy vizsgáljuk meg, hogy a modell-alapú és a modell-mentes viselkedés tükrözi-e a szemfigyelési teszt választási mechanizmust, amely ugyanazt az információfelvételi és érték-összehasonlító folyamatot használja de különböző fokú pontossággalvagy ezek a választási módok különböző folyamatokra támaszkodnak.

Ehhez szemrevételezést használunk, hogy Daw és munkatársai által tervezett kétlépcsős tanulási feladatban tanulmányozzuk az emberi tárgyakat.

szemfigyelési teszt

A Gaze adatok lehetővé teszik, hogy teszteljük, hogy a modell-mentes és modellalapú tantárgyak ugyanazt a választási folyamatot veszik-e figyelembe, és hogy a modell-mentes tantárgyak figyelmen kívül hagyják-e a feladatra vonatkozó információkat, vagy egyszerűen félreértelmezik az információt. Érdekes, hogy a modell-mentes tantárgyak választásai egyértelműen jelzik az aDDM-szerű összehasonlító folyamatot, míg a modellalapú tantárgyak már tudják, hogy melyik opciót választják, jelezve az irányított vizuális keresést.

Nem diagnózis, hanem előfeltételes állapot Az autista gyerekek esetében a korai beavatkozás kritikus. A terápiák és az oktatás - különösen az élet első két évében - elősegíthetik a gyermek társadalmi fejlődését, csökkenthetik a családi stresszt és végül javíthatják az életminőséget. De míg 24 hónapon keresztül megbízhatóan diagnosztizálhatjuk az autizmus spektrum zavarát ASDa legtöbb gyermek sokkal később diagnosztizálódik.

Továbbá, a modell-mentes tantárgyak gyakran figyelmen kívül hagyják a feladat-releváns információkat, ami arra utal, hogy a modellhez képest eltérő módon közelítik meg a feladatot. Eredmények Viselkedési eredmények Szem-követési kísérletet végeztünk egy kétlépcsős döntéshozatali feladattal, amely megkülönbözteti a modellalapú és modellmentes tanulást 3. Negyvenhárom résztvevő befejezte a kísérletet, szemfigyelési teszt két feltételből állt, mindegyik próbával.

Az első feltétellel megismételjük szemfigyelési teszt standard tervezést. Minden próba két szakaszban volt. Az átmenet sztochasztikus volt: az egyik szimbólum nagyobb valószínűséggel vezet a kék állapotba, a másik pedig valószínűleg a lila állapothoz vezet.

Az egyik állapot elérése után az alanyok egy másik választási lehetőséget választottak az adott szín két szimbóluma között 1b.

Clinical Research News

E négy szimbólum mindegyikét különböző valószínűséggel jutalmazták, amely lassan áthaladt a kísérlet során, függetlenül az egyes szimbólumoktól és az alanyok választásától függetlenül. Az alanyok kénytelenek rögzíteni a képernyő közepén 2 másodpercig minden választás előtt. A két bézs szimbólum közötti első szakasz választása két második fokozatú állapotot eredményez, kék vagy lila szimbólumokkal.

szemfigyelési teszt

Miután kiválasztotta az egyik szimbólumot, 2 másodpercig megjelenik a képernyő közepén, és megjelenik a sztochasztikus kimenet. Az első szakasz egyik szimbóluma valószínűleg a kék állapothoz vezet; a másik nagyobb valószínűséggel a szemfigyelési teszt állapothoz vezet. Teljes méretű kép Ebben a feladatban a tiszta modell nélküli tanuló jellemzően megismétli első fokozatú választását, ha az előző tárgyalás során jutalmat eredményezett, függetlenül attól, hogy az adott tárgyalás milyen állapotban van.

Ezt a viselkedést egy időbeli különbség-modell segítségével lehet rögzíteni, amely frissíti az akcióértékeket egy jutalom-előrejelzési hibával 7.

A tiszta modellalapú tanuló viszont csak egy átmeneti átmenet esetén ismételje meg a jutalmazott akciót. Ezt a stratégiát szokásos módon modellezzük, egy előretekintő számítási modell alkalmazásával, amely magában foglalja a várható állapotok értékeinek értékelését az empirikusan becsült átmeneti valószínűségek felhasználásával A modell-illesztési eljárás mindegyik alany választási, átmeneti és jutalmi történetét használja öt szabad paraméter becsléséhez.

Az eredményül kapott paraméter-eloszlások összhangban voltak a korábbi 3, es 1. Mint mindig, feltételezzük, hogy ezek a Q- értékek az alanyok választásának alapját képezik. Az alanyok különböző modell-alapú viselkedést szemfigyelési teszt, w értéke 0-tól 1-ig terjedt.

A modell-alapú és modell-mentes viselkedés közötti különbségek szemléltetésére két csoportra osztottuk az alanyokat a medián w 0, 3 alapján. Ábra, 2. Ne feledje, hogy ezek az eredmények egyszerűen megerősítik, hogy a w modellparaméter valóban a modell alapú viselkedést rögzíti. A sávok szubjektum szerint csoportosítva vannak.

Teljes méretű kép Különböző tekinteti minták a típusok között Több előzetes kísérlet során az aDDM érték-összehasonlító folyamatot több mintához kapcsoltuk a tárgyak pillantási adataiban 23, lehetséges-e visszaállítani a látás fórumot, 26, Míg a modell néhányat előrejelez például az alanyok általában olyan elemeket választanak, amelyeket jelenleg vizsgálnak, és azokat a tételeket, amelyeket hosszabb ideig megvizsgáltak a tárgyalás soránmás minták csak a folyamathoz kapcsolódnak pl.

Itt igyekeztünk kipróbálni, hogy ezek a minták jelen voltak-e a modell-mentes és modellalapú alanyok viselkedésében. A kezdeti pillantás helyét más kísérletekben, mind a tanult értékekkel 26, mind a 23 sajátosságokkal, úgy találták, hogy a választási lehetőségek értékei nem befolyásolják. Ezek az eredmények arra engednek következtetni, hogy a modell-mentes tantárgyakkal ellentétben a modellalapú tantárgyak időről időre tudták, hogy melyik szimbólumot választják, és perifériás látást használtak, hogy megtalálják őket.

Singapore National Eye Centre Rövid összefoglaló A száraz szem súlyos, általános egészségügyi állapot, amely jelentős egészségügyi és gazdasági terhet jelent az Egyesült Államokban Szingapúrban és világszerte. Ez egy holisztikus probléma, amelyet az életmód, a táplálkozás és az alapvető szisztémás betegség, ami az életminőség jelentős csökkenését idézi elő. A fémjel ennek a betegségnek a megemelkedik a könny ozmolaritása és a gyulladás.

Modellalapú tanulók esetében a Q- értékek közötti különbség növekszik, és lényegesen eltér a 0, 5-től. A pontozott vonal a 0, 5 valószínűségi szintet jelenti. Az eloszlások jelentősen eltérnek egymástól. A megjelenítési célból a csoportokból kevesebb mint öt alanyból álló tartályok kerültek kizárásra.

A Q- érték különbségeket a csoport szintjén 1-re normalizáltuk. Ábra, c. Látásképzés mínusz korábbi 23 megállapításokkal és az aDDM-folyamat jellemzőivel összhangban szemfigyelési teszt első szakaszban a modell-mentes középső tekintet lakik szürkehályog lelki oka, amelyek nem voltak sem első, sem utolsóak, így ez az elemzés csak három vagy több tekintettel készült kísérleteket tartalmazott rövidebb volt ha a választás könnyebb volt azaz a Q- értékek különbsége nagyobb 3d.

Ezt a korrelációt a várakozási idő és a választási nehézség között a korábbi aDDM kísérletekben észlelték, és valószínűleg annak a ténynek köszönhető, hogy a könnyebb vizsgálatok során a hosszú tekintetek nagyobb valószínűséggel határátlépést eredményeznek, megszüntetve a döntést. A korábbi aDDM megállapításokkal összhangban, mindkét csoport esetében, az első szakaszban a középső tekintet tartózkodási ideje független volt a kinézett szimbólum Q- értékétől 3e. Ez a megállapítás fontos az ok-okozati összefüggések megértéséhez, mivel azt sugallja, hogy a nagy értékű ingerekre nem nyílt szemfigyelési teszt kell fordítani.

Ez a torzítás mind a modell-mentes, mind a modellalapú tanulók számára szignifikáns volt, de az utóbbi esetében erősebb volt. Itt becsültünk egy vegyes hatású regressziót minden olyan kísérletre, ahol mindkét szimbólumot megtekintették, az első fokozatban a függő változó és a következő változók mint előrejelzők: abszolút Q- érték különbség, első szemfigyelési teszt hely, modellalapú dummy és az első pillantási hely és a modellalapú dummy közötti kölcsönhatás.

szemfigyelési teszt

Ez összhangban van azzal a hipotézissel, hogy a modellalapú tanuló egy adott szimbólumot keres, és ha az első szimbólumon szemfigyelési teszt, akkor ez a szimbólum valószínűleg nem lesz kiválasztva.

A modell-mentes viselkedést inkább a tartózkodási idő vezérli Mindkét szakaszban a választásokat nemcsak a várható Q- értékek befolyásolták, hanem a tekinteti minták is 1. Teljes méretű asztal Először az elemzéseket első fokú választásokra korlátozta. Mindkét csoport választását mind a Q- értékek különbsége, mind a végső tekintetük helyzete befolyásolta 4a.

Az aDDM-el való korábbi munkához hasonlóan, amikor a Q- érték különbség kicsi, az utolsó pillantási hely erősen előrejelzi az alanyok döntéseit, míg amikor a Q- érték különbség nagy, a figyelem viszonylag kevésbé befolyásolja a választási eredményt és az alanyok túlnyomórészt választanak a legjobb elem szemfigyelési teszt utolsó pillantástól függetlenül.

A modellalapú tantárgyak hajlamosak a legutóbb látható szimbólumot választani a Q- szemfigyelési teszt különbségétől függetlenül. Az öt csoportnál kevesebb csoportot tartalmazó dobozok kizártak a telkekből. A modell-mentes tantárgyak nagyobb valószínűséggel választják ki az utolsó látott szimbólumot, ha több időt töltöttek a vizsgálat során.

A választási idő befolyásolja a korábbi értékeket az értékalapú választás során, így a modellalapú tantárgyak relatív gyengesége ismét azt sugallja, hogy gyakran más választási folyamatot használnak. Az összes releváns tényező figyelembevételéhez vegyes hatású logisztikus regressziós modellt használtunk 1.

Fotók Basinsky Professzori Szemészeti Központból

Az alábbi választási előrejelzőket vettük figyelembe: a számítási tanulási modell által generált próba-próba Q- értékek, az előző próbaválasztás, az utolsó pillantás tartózkodási ideje, valamint az első és utolsó pillantási hely, valamint a tekintet közötti kölcsönhatások változókat. A két csoport jelentős rövidlátó pingvinek mutatott mind az utolsó-tekintet-időtartamhatás 1.

Ezek a regressziós eredmények ugyancsak erősek voltak a w helyett a dummy változó helyett 1. Ezután ezt az elemzést csak egy pillantással vizsgáltuk szemfigyelési teszt egyes szimbólumokra 1. Ezek a legfontosabb kísérletek, amelyekben a modellalapú és a modell-mentes tantárgyak közötti különbségeket meg kell keresni, mivel a vizuális keresési folyamatnak nem kell több, mint két pillantást követnie, míg az aDDM folyamatnak legalább két tekintetre van szüksége. Így a két tekintet próba olyan, ahol mindkét folyamatot leginkább megfigyeljük.

Mini napenergia 10kw otthoni használatra 1. Takarítson meg több pénzt a nettó méréssel Napelemei gyakran több áramot termelnek, mint amennyit képesek fogyasztani. Nettó méréssel a háztulajdonosok ezt a felesleges áramot a közüzemi hálózatra helyezhetik, ahelyett, hogy maguk akkumulátorral tárolnák. A segédhálózat virtuális akkumulátor Az elektromos hálózat több szempontból is akkumulátor, karbantartás és cserék nélkül, és sokkal jobb hatékonysággal. Más szavakkal, a hagyományos akkumulátoros rendszereknél több áram megy hulladékba.

Ezek az eredmények a folyamatos w- specifikációra is erősek voltak 1. Végül, ha valóban a modellalapú tantárgyak idő előtt tudják, hogy mit akarnak választani, akkor azt is várnunk kell, hogy hasonló mintázatot látunk a második szakaszban, de gyengébb a ritka átmeneteknél, mint a közös átmenetek. A hipotézis teszteléséhez ugyanazt az orvos módszere a látás helyreállítására ismételjük meg a második szakaszban végzett döntések során, mindegyik kísérletet 2 vagy több tekintettel a második szakasz jelképeire, és minőségi szempontból hasonló hatásokat találtunk 5.

Mindezek alapján ezek az eredmények azt mutatják, hogy a modellmentes alanyok viselkedése összhangban van az aDDM összehasonlítási eljárással. Másrészről úgy tűnik, hogy a modellalapú tanulók gyakran tudják, hogy mit keresnek egy adott szimbólum, ami a kívánt állapothoz vezetés úgy tűnik, inkább egy egyszerű vizuális keresési folyamatra támaszkodnak.

Természetesen a két tanulási típus és a két folyamat közötti megfelelés hiányos, de az adatok arra utalnak, hogy a modellalapú stratégiát nagyobb valószínűséggel alkalmazó személyek nagyobb valószínűséggel részt vesznek az irányított vizuális keresésben. Továbbá az aDDM többnyire képes megragadni a modell-mentes adatokban megfigyelt, az RT és a tekintetmintákat az utolsó pillantási hatást és a tartózkodási időtde nem tudja figyelembe venni a modellalapú adatok eltolódását : az erősebb utolsó pillantási helyhatás 4a.

Az aDDM azt jósolja, hogy a modellparaméterek megváltoztatásával ezek a hatások ugyanabban az irányban mennek; így úgy tűnik, hogy az aDDM nem képes megragadni a vizuális keresési folyamatot, amelyet elsősorban a modellalapú tantárgyak használnak. A vizuális átmeneti jelek befolyásolják a választási viselkedést A korábbi megállapításokkal összhangban lévő viselkedési eredményeink arra utalnak, hogy a modell-mentes tantárgyak nem veszik megfelelően figyelembe az átmeneti struktúrát első fokú választásuk szemfigyelési teszt.

Ami még nem ismert, vajon ezek a témák próbálják-e nyomon követni ezt az információt és a szemfigyelési teszt egyszerűen csak figyelmen kívül hagyják ezt a feladatot. Ennek a kérdésnek a megválaszolásához a kísérlet második feltételeit vizuális jelzésekkel terveztük, hogy átadjuk a próbaverziókat az átmeneti valószínűségekben.

Ebben az állapotban az alanyok további próbát végeztek ugyanazon a feladaton, egy fontos különbséggel: az átmeneti valószínűségek véletlenszerűen és egymástól függetlenül különbözőek voltak a kísérletek során.

Basinsky professzor Szemészeti Központja

Mindegyik próba, a közös átmenet valószínűsége 0, 4-ről 1-re változott. Matematikailag a közös átmenet átlagos objektív valószínűsége mindkét körülmények között 0, 7 volt, de a második feltételben az alanyoknak frissíteniük kellett az átmeneti valószínűségeket a próbákkal.

szemfigyelési teszt

Itt képernyős vizuális jelzéseket adtunk meg, amelyek jelzik az átmeneti valószínűségek eltéréseit az eszközöktől 1c. Ezt az információt két vízszintes rúddal továbbítottuk az egyiket mindegyikhez.

Minden sáv részben kék és részben lila színű volt. Így egy modellalapú tantárgynak, amely egy adott állam elérésére törekszik, mind a szimbólumok, mind a sávok identitását kell használnia. Vegyes hatású regressziót használva megállapítottuk, hogy az alanyok valóban kihasználják a sávokat a választásuk során. Az alanyok nagyobb valószínűséggel választották ugyanazt a szimbólumot, mint az előző vizsgálatban, ha ez a választás jutalmazott közös átmenethez vezetett, és a szimbólum aktuális színtávolsága nagyobb volt, mint a másik szimbólum negatív színkülönbsége.

Más szavakkal, egy szimbólum, amely tipikusan a kék állapothoz vezet, nagyobb valószínűséggel kerül kiválasztásra, ha az utolsó próbában jutalmazott kék állapothoz vezetne, és az aktuális sávja több kéket tartalmaz, mint a másik sáv lásd Módszerek.

Ábra, d, kiegészítő táblázat 2, hármas kölcsönhatás a jutalom, az átmeneti típus és a szín eltérése közötti különbség. Ahhoz, hogy szemfigyelési teszt megértsük ezen hatások változását az első feltételhez viszonyítva, egy módosított hibrid-tanulási modellt illesztünk be, amely egy további v paramétert tartalmaz a szín eltérésekhez lásd Módszerek.

Azt is megkérdezhetjük, hogy az átmeneti információk bevezetése ösztönözte-e a tárgyakat egy modellalapúabb stratégia elfogadására. Bár nem tudjuk megmondani, hogy a feltételek közötti megszakítás vagy a kiegészítő utasítások részben felelősek-e ennek a hatásnak, kizárhatjuk azt, hogy a modell-mentes viselkedés idővel csökken. A modell alapú tanulók jobban megnézik az átmeneti jeleket Feltételeztük, hogy a modellmentes alanyok kevesebb figyelmet fordíthatnak a színes sávokra, jelezve, hogy nem használják ki szemfigyelési teszt mértékben a feladatstruktúrát.

A hipotézis teszteléséhez összehasonlítottuk az alanyok tekintetmintáit a választási viselkedésükkel a kísérlet mindkét állapotában.

Szemfájás nyaki osteochondrozzal - Szemüveg

Az alanyok modellalapú figyelésének mérésére kiszámítottuk a sávok tartózkodási idejének teljes arányát a szimbólumokhoz képest, valamint az első és utolsó tekintet valószínűségét a sávokra. Korábbi elemzéseinkhez hasonlóan kétféleképpen mértük a rudak hatását az alanyok választásaira, az szemfigyelési teszt a regressziós modellt, a másik pedig a hibrid tanulási modellt. Az első elemzéshez egy vegyes hatású logit-regressziót becsültünk, amely a tiszta erősítő hatás a jutalom-együttható, a 2.

A második elemzéshez a v paramétert vettük fel, amely rögzíti a súlyt, amit az alanyok választottak a szín eltérésekre. Tárgy közötti összefüggések; vonalak ábrázolják a lineáris legkisebb négyzetek illeszkedését. Megjelenik a Pearson-korrelációk és a P- értékek. Ezek a mintavétel nélküli eredmények azt mutatják, hogy a modell-mentes tantárgyak figyelmen kívül hagyják a döntési szemfigyelési teszt kulcsfontosságú aspektusait, és nem egyszerűen félreértelmezik az információt.

Vita Ezek az eredmények újabb betekintést nyújtanak a modellalapú és a modell-mentes tanulás közötti különbségekbe. A Gaze adatok azt mutatták, hogy a modellalapú tanulók tudják, mit fognak választani, mielőtt a lehetőségek még megjelennek, míg a modellmentes tanulók helyszíni érték-összehasonlító folyamatot alkalmaznak, amely figyelmen kívül hagyja a környezet szerkezetét. A modellalapú tanulók nagyobb valószínűséggel először a legjobb megoldást tekintették, leginkább csak egy lehetőségre vonatkoztak, és választásukat a tekintetidő viszonylag befolyásolta.

Másrészről a modell-mentes tanulók többnyire többször is megtekették mindkét opciót, és olyan döntéseket hoztak, amelyeket erősen befolyásoltak a viszonylagos tekintetidő, és figyelmen kívül hagyták a vizuális jeleket, amelyek információt szolgáltattak az átmenet valószínűségéről.

[Re:] Samsung Galaxy S8 és S8+ duplateszt - Mobilarena Hozzászólások

Az egyik a stimulus által vezérelt összehasonlító folyamat, amelyet elsősorban a modell-mentes tantárgyak mutatnak, a másik pedig egy egyszerű vizuális keresési folyamat, amely egy már kiválasztott elemet keres, ami tipikusabb a modellalapú tantárgyakra.

A modell alapú információkat közvetítő vizuális jelekkel rendelkező új állapotunk jelentősen növelte az szemfigyelési teszt átmeneti valószínűségi információkra való támaszkodását, ami arra utal, hogy a kifejezett információ puszta jelenléte ösztönözheti a modell alapú viselkedést. Eredményeink rámutatnak a döntések dinamikus tulajdonságainak tanulmányozásának szükségességére, nem pedig statikus folyamatok kezelésére.

A véletlen kezdeti tekintet helyzete és a tekintetidő és a végső tekintet helyzete a modell-mentes választásnál szorosan illeszkedik az élelmiszer-termékek és a fogyasztási cikkek 23, 24, 31 közötti döntésekkel kapcsolatos korábbi aDDM-kutatáshoz, valamint a kondicionált ingereket 26 és a monetáris szerencsejátékokhoz

Olvassa el is