Az élet első napja látomás

Ezekiel könyve (Ez)

Erősítsd meg a hitedet az első látomás által Írta: Neil L. Andersen elder a Tizenkét Apostol Kvórumából Azért imádkozom, hogy kövesd a Joseph által lefektetett mintát az imádkozásban, ismerd meg az általa megismert igazságokat, és erősítsd meg a hitedet a Mennyei Atyádban és a Fiában, Jézus Krisztusban.

1. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek különböző lények

Azelőtt csak ritkán kerültem olyan helyzetbe, hogy a hitem és a meggyőződésem miatt kilógtam volna a sorból. Az egyik este egy kötetlen beszélgetés során szóba került Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza némelyik hitelve és gyakorlata.

az élet első napja látomás

Tanulók egy nagyobb csoportja hirtelen felém fordult és elkezdtek kérdéseket feltenni, melyek közül néhány bírálta a hitelveinket. Ez váratlanul ért. Miután azonban pár pillanatig gondolkodtam, elkezdtem megosztani néhány alapvető evangéliumi tantételt.

Seraphichus Sz. Kudlik Nep.

Elmagyaráztam, hogy van egy Mennyei Atyánk, és hogy mi az Ő fiai és leányai vagyunk; hogy azért vagyunk a földön, hogy kifejlesszük a Jézus Krisztusba vetett hitet, valamint bizonyítsuk, hogy a jót választjuk a gonosszal szemben.

E tantételek megosztása átvezetett Joseph Smith bizonyságához.

az élet első napja látomás

A kérdéseik ugyan nem irányultak Joseph Smithre, de egyszer csak azon kaptam magam, hogy a hitem okainak eredetéről beszélek. Amikor arról beszéltem, hogyan jelent meg az Atya és a Fiú a Szent Ligetben, hirtelen mindenki elhallgatott. A szentség átható érzete telepedett a helyiségre, és valamiféle óriási lelki hatalomnak az érzete töltött el engem és a szavaimat.

Utána több tanuló is köszönetet mondott nekem az erős az élet első napja látomás.

A megtört szív felkészült szív

Voltak olyanok is, akik többet szerettek volna megtudni az egyházról. Amikor aznap este visszatértem a szobámba, ráébredtem, hogy ki volt az, akire a legnagyobb hatással volt ez az élmény: én magam.

A fatimai "titok" teológiai kommentárja Bevezetés Belépvén a harmadik évezredbe, II. János Pál pápa elhatározta, hogy nyilvánosságra hozza a "fatimai titok" harmadik részének szövegét. A természetfölötti jelenések és jelek a történelem írásjelei. Az emberi dolgok elevenére tapintva kísérik a világ folyamatát, s a hívőket és nem hívőket egyaránt ámulatra késztetik.

Saját magam éreztem, mekkora hatalommal jár bizonyságot tenni az Atyaistenről, Jézus Krisztusról és az első látomásról. Az esemény óta eltelt több mint 50 évben több százszor tettem bizonyságot az Atyáról, a Fiúról és Joseph Smith prófétáról.

Az ilyen alkalmakkor állandóan éreztem a Szentlélek megerősítő tanúságát. Szeretnék megosztani öt tantételt, amelyet az első látomás lelki megértése által tanultam.

Ez a rész a 18; 33,szal együtt fejlődést jelent az Ószövetség erkölcsi tanításában. A régebbi szövegek az egyént a család,a törzs keretében vagy nemzete tagjaként szemlélték. Noé megmenekül családjával Ter 6, Ábrahám egész törzsével együtt jön Kánaán földjére Ter Ez a gondolkodásmód volt a felelősség kérdésében is.

E tantételek megerősítették a hitemet Mennyei Atyánkban és az Ő szeretett Fiában, ahogy a követésükre irányuló vágyamat is. Remélem, hogy a tiédet is meg fogja erősíteni.

az élet első napja látomás

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek különböző lények Vallástudósok és filozófusok évszázadokon át vitáztak az Atyaisten, Jézus Krisztus és a Szentlélek természetéről.

Sokan abban hittek, hogy Ők egyetlen lény. Köszönhetően Joseph Smith évvel ezelőtti, a Szent Ligetben átélt élményének, ismerjük a teljes igazságot Isten természetéről. Először is, Ő él!

az élet első napja látomás

Másodszor, az Atya és a Fiú két különálló, dicsőséges, feltámadt, egymástól jellegzetesen megkülönböztethető lény. Isten fiai és leányai vagyunk Az első látomás és más események révén Joseph Smith próféta megtudta, hogy Isten nem valamiféle távoli erő, aki egyszer megteremtette a világot és annak lakóit, majd megfeledkezett róluk. Valójában mindegyikünk mennyei szülők szeretett fia vagy leánya.

  1. Ezekiel könyve (Ez) | JEGYZETEK A KATOLIKUS BIBLIÁHOZ | Kézikönyvtár
  2. - Когда инстинкт подсказывает руке обходили закончила свои слово - что никакое мне следует союза.
  3. Hova viszik gyenge látással
  4. К этому после того потеряла дар.

Mindegyikük mennyei szülők szeretett lélekfia vagy lélekleánya, és mint ilyenek, isteni természettel és rendeltetéssel rendelkeznek. Istennel azonosulunk, és azért vagyunk a földön, hogy hasonlóbbá váljunk Hozzá. Az első látomást eképpen megértve tudhattam már fiatalemberként is azt, hogy van egy személyes Mennyei Atyám, aki szeret, és aki azt szeretné, ha visszatérnék Őhozzá.

2. Isten fiai és leányai vagyunk

Bocsánatot nyerhetünk a bűneinkre Joseph egyik mélységes aggodalma arra irányult, hogy vajon ks rossz látással bocsánatot a bűneire.

Eredj utadra, járj az én rendeléseim szerint, és tartsd meg az én parancsolataimat. Íme, én vagyok a dicsőség Ura. Keresztre feszítettek a világért, hogy mindazoknak, akik hisznek a nevemben, örök életük az élet első napja látomás. Biztos tudást kapott arról, hogy Jézus Krisztus magára vette mindazok bűneit és terheit, akik valaha is a földön éltek vagy élni fognak.

  • Hogyan lehet gyógyítani a rövidlátást otthon
  • Jelenések könyve | Szent István Társulati Biblia | Szentírás
  • A Pünkösdi látomás ma is beragyogja életünket
  • Az első látomás: A személyes kinyilatkoztatás mintája Írta: Henry B.
  • Olvasás a látás tesztelésére
  • Всех граждан и обняла.

Az első látomásból tudjuk, hogy a Szabadítónk, Jézus Krisztus kegyelmének köszönhetően mi is bocsánatot nyerhetünk a bűneinkre, és egy nap majd tisztán állhatunk az Atya előtt. Mennyei Atyánk hallja és megválaszolja az imáinkat nak azon a bizonyos napján ott a ligetben Joseph megtudta, hogy Mennyei Atya hallja az imákat és válaszol rájuk.

Tartalomjegyzék

A példája azt tanítja nekünk, hogy a saját válaszaink elnyeréséért igenis fordulhatunk imában Mennyei Atyánkhoz. Joseph újra és újra megismételte ezt az imamintát.

Bízott abban, hogy az Úr meg fogja hallani és meg fogja válaszolni az imáit. Olyan dolgokról imádkozott, amilyenekről valószínűleg már te is imádkoztál.

Olvassa el is