Látó glória körül.

Az alábbiakban a fejtetőn szokások rossz látása koronacsakra, mint energiatölcsér működésének információgeometriai magyarázata olvasható. Emellett ismertetésre kerülnek a glóriának, mint fontos beavatási szimbólumnak és "testrésznek" a titkai is. A koronacsakra egy fölfelé táguló tachionszerű kúpot alkot a térben.

Efölött kezdődik a toronyzóna a második eseményhorizont időgömbjével. A témával kapcsolatban lásd a: Teremtési tartományok című írást az Eseményhorizonton a es év anyagai között. Mivel a 3D-s térben lévő emberi test aurája is csak három térdimenziós ellentétben azzal, amit sokan állítanak, miszerint 4D-s lenneezért a kúp is három dimenziós kiterjedésű normálisan. Ha a kúp csúcsszöge az aurát keltő lélek forrásrendszerének speciálisan összerendezett sajátrezgése miatt beáll a Teremtő szögére 36°52'akkor rezonáns lesz vele.

A kúp csúcsán található lélek így képes információkat továbbítani imádkozni az Isten felé, mint egyfajta transzcendens adóantenna a továbbiakban: adókúp. Látom az aurád?

Account Options

Akik a tudásban eljutnak egy bizonyos beavatási szintig nagymester, megvilágosodottazok lelke "emelkedetté" válik a tudás, mint információ hatására. Az emelkedettség kifejezés nem csupán a lélek rezgésállapotára, a földhözragadt rezgésektől való elrugaszkodottságára, elszállottságára vonatkozik, hanem megnyilvánul az aurában is.

  • Szülés látással 10
  • Emberi látvány tények
  • Szabó Lőrinc: Fény, fény, fény
  • Vallásos használata[ szerkesztés ] A mindent látó szem megformálása az óegyiptomi mitológiára és Hórusz szemére vezethető vissza.

Az egyszerű emberek lefelé irányuló tachion kúpja mellett megjelenik ugyanott, vele ellentétesen egy fölfelé irányuló tachion kúp is a továbbiakban: látó glória körül a lélek kapcsolatát jelzi az Istennel. A kapcsolat így kétirányúvá válik.

A vevőkúp csúcsa a fej fölött van a levegőben, kiemelkedve a koponyából.

szem nélküli ember látása

A csúcspontban a beavatottságtól függően különböző anyagi részecskék találhatók, melyek gömbszerű, világító gombócot, felhőcskét alkotnak. Ez többnyire nem látható szabad szemmel, csak lélekkel igazlátással és az látó glória körül mozgása közben hajlamos az ingadozásra a tömegtehetetlensége miattahogy követi a fizikai testet. Energiaburokban születtünk A "felsőlélek" kifejezés valószínűleg erre a gombócra utalt látó glória körül, bár manapság már egészen más jelentésben használják általában felettes létező, felsőbb én az Életfán.

A vallási öltözékek között a különféle süvegek, csúcsos sipkák jelképezik ezt a fajta beavatottságot Istennel való kapcsolatot ősidők óta.

Mindent látó szem

Ilyenek a buddhistáknál a kúp és lótuszlevél formájú, sárga, narancs, vörös és fekete színű süvegek. A tibeti buddhistáknál gyakori előre ívelő süvegek a saját múltjába visszakanyarodó Teremtő tachion geometriai szerkezetét utánozzák.

látás és látás

Ezzel jelzik, hogy a fejfedőt viselő ember az önmegismerés útján jár szemlélőpontja visszapillant önmagába. A felsőlelke nem csupán emelkedett állapotban van a feje fölötthanem kiemelkedő állapotba is képes kerülni szántszándékkal, hogy hozzáférjen a magasabb dimenziószintek tudásához.

Látó glória körül

A kiemelkedés azt jelenti, hogy az adó- és vevőkúpját képes kiemelni, kiforgatni a három térdimenziós beágyazási környezetéből. Kiemelkedik a négy dimenziós túlvilágba egy merőleges elforgatás révén. Egy kúpot két fő tengely körül lehet elforgatni a térben. Az egyik a hossztengelye, mely áthalad a csúcsponton a jelenforrásona másik a kereszttengelye, mely a fenékzóna origóján a legelső, legrégebbi múltbeli pillanaton, ahol a lélek van halad keresztül.

Három dimenziós kúpnál két, négy dimenziósnál három kereszttengely van, amik merőlegesek egymásra és a hossztengelyre is. A vevőkúp 3D-ben látható metszete pedig az anyagi test körül egy 2D-s vevőkúpszelet lesz az illető feje körül.

Pontosan úgy, ahogy sok buddhista szentképen ábrázolják a boddhiszattvákat. Minél világosabb eme rövidlátás 24, lelki tűz színe, annál közelebb van az Istenhez Aranycsírához, Aranyatyáhoztehát a beavatási szintek lentről fölfelé haladva a következő színekkel lesznek jelölve: vörös, narancs, aranysárga mint az aura főcsakráinál.

Látó glória körül

A hossztengely körüli elforgatás azt jelenti, hogy a lélek még "úton van" a megoldás felé magisztrálhalad előre a tanulmányaiban, mint egy tachion forrása, mivel a forgástengely egyben a lineáris mozgás útvonala is.

Az a lélek magiszteraki végigjárta a teljes beavatási és megvilágosodási útvonalat, vagyis eljutott a megoldásig Istenhezönmagában megvalósította a teljes lelki békét. Ő már nem "megy" sehová, nem tanul önismeretethanem tanít, azaz tovább adja az Istenről való tudást másoknak. Vörös szemek homályos látást A mindent látó szem zonataxi.

Kíváncsi vagy, mit üzennek neked az Égiek? Amiről úgy hisszük, hogy tudjuk most itt a Földön, az mindössze egy aprócska csepp a Tudás Óceánjából. Egyiptomi jóskövek A távoli múltban istenítették a megmagyarázhatatlan dolgokat, és csodáknak nevezték őket. Régen az emberek rendelkeztek az Aura látásának képességével. A spirituálisan nagyon fejlett egyéneket, mint Buddhát, Jézust és közeli tanítványaikat mind aranyszínű glóriával festettek le a fejük körül, mert néhány művész rendelkezett az Auralátás képességével.

Ekkor viszont a vevőkúp jelenforrása kiemelkedik a 4D-be, vagyis látó glória körül segítségével az illető képes lesz átlátni a párhuzamos univerzumokba 3D-s téresszenciákba. Kíváncsi vagy, mit üzennek neked az Égiek? Ezt hívják a misztikusok színről-színre látásnak a kvintesszencia látásánakami a szentek egyik közismert képessége. Az ilyen kiválóságokat hívják ászoknak, időforrásrendszerüket pedig monásznak.

Ennek fizikájával és lélektanával későbbi írásainkban részletesen foglalkozunk majd. Ha a vevőkúpot kifordítjuk az 5D-s kültérbe, akkor a 4D-s túltérben látható metszete egy 3D-s gömb lesz, közepén a lélekkel. Ez látó glória körül 3D-s altérben, ahol az anyagi test látható, egy 2D-s sík körként jelenik meg az illető feje körül.

javíthatja a látást, amikor

Pontosan úgy, ahogy sok buddhista és keresztény képen ábrázolják a szenteket, buddhákat. A színről-színre látó a valóság természetét tisztán látó beavatott, tudós lelkek a szentek. Ők az Isten emberei, munkatársai, akik a teremtés fenntartásán dolgoznak, segítve a többi lelkeket a fejlődésükben.

látás homályos fejfájás

Nem attól szentek, hogy valamely földi egyház szentté avatta őket, hanem mert az Isten Mindenható tette őket szentté a munkájuk elismeréseként. Az aura elfordulása a magasabb dimenziószint irányába egyben kiterjedést is jelent arrafelé. Nincs semmi paranormális az Univerzumban, kivéve a mi korlátozott megértésünket a Természetről. Amiről úgy hisszük, hogy tudjuk most itt a Földön, az mindössze egy aprócska csepp a Tudás Óceánjából.

A távoli múltban istenítették a megmagyarázhatatlan dolgokat, és csodáknak nevezték őket.

katicabogár látása

Régen az emberek rendelkeztek az Aura látásának képességével. A spirituálisan nagyon fejlett egyéneket, mint Buddhát, Jézust és közeli tanítványaikat mind aranyszínű glóriával festettek le a fejük körül, mert néhány művész rendelkezett az Auralátás képességével.

Ez az aurát kivetítő lélek forrásrendszerének fizikai felszabadulására utal. Nincs az illető lekorlátozva az alsóbb dimenziószinteken belül való mozgásra és persze érzékelésre, tehát nem teljesen ágyazódik be oda felette áll annak.

Kovács - Magyar András - A látó gyerekek

Ez a fajta szabadság számos misztikus, mágikus azaz fizikailag még nem pontosan ismert képességet tesz lehetővé az illető számára. A mindent látó szem Ilyen a kvázi halhatatlanság, a romlatlan test a halál után, a levitáció, teleportáció, a különféle dolgok megteremtése, a gyógyítás, gondolatolvasás és más látó glória körül. Fontos, hogy a lélek belső rezgésképe kellően tiszta és jól szabályozott legyen ezen műveletekhez, vagyis elszállottnak kell lennie, nem földhözragadtnak.

Az ilyen emberek fizikailag is "kilógnak tina karol látomás falu sorból", nem csupán szellemileg. A látó glória körül lelke a világi törvények felett áll részben, tehát a tetteiket másképp ítélik meg a haláluk után odaát. Több a felelősségük, ugyanakkor egyes bűnök alól felmentést kaphatnak megfelelő esetben, hogy a kisebb hibáik karmikus látó glória körül ne hátráltassák a munkájukat és tovább jutásukat.

Erre mondják azt, hogy az Isten elnézően bánik az övéivel. A toronyzónát alkotó gömbök viszont mind üreges időgömbök.

A falvastagságuk egy eseményhorizont réteg vastagsága egységnyi, ami azonos a tömör fejbuborék maximális sugarával.

Navigációs menü

A rossz látást nem kezelik Spirituális Megoldások Ez a távolság arányos a jelenpont forgási idejével, mivel a forrás fél fordulatonként áraszt ki magából látó glória körül hullámréteget. A vevőkúp lélek körüli része a második vagy harmadik eseményhorizont rétegnek felel meg, ezért belül üres lesz.

Mindent látó szem Így a 4D-ben látható metszete, a 3D-s gömb buborékszerűen fogja körülvenni a fejet. Ez a 3D-s altérben egy 2D-s sík gyűrűként, karikaként jelenik meg a fej körül. Minél vékonyabb ugyanis a karika, s nagyobb az átmérője, annál távolabbi eseményhorizont réteg metszetéről van szó. Főoldal Cikkek Spiritualitás Látom az aurád? Ez régebbi múltat jelent a jelenforrástól távolodva, ami azt jelzi, hogy az illető lélek milyen messze van az Életfán Lélekfán a Teremtőtől.

Hányadrangú létező az időszál leágazási rendszerben. Ennek a gráfnak a nulla pontja maga a Teremtő forrás, míg az első elágazási pont a Mindenható Isten, Aki az első rangú létező a teremtésben.

látóasztal optikai

Beszélgetés Ujfalusi Márta jövőkép, hogy jól éljünk gyógyítóval Ő a Világtengely axis mundi közepén található és körülötte forog és működik az egész teremtése, belőle ágazik el az Életfa. Az Ő kerubjai, közvetlen másolatai tehát másodrangúak, míg azok leszármazottai harmadrangúak, stb. Mivel a Mindenható maga sosem ölt látó glória körül, csak az istenségein keresztül kormányoz, ezért Ő megmarad pontszerű létezőnek, mint első szerinó.

  • A 13 látás rossz
  • Látás mínusz 2 5 hány vonal
  • Mindent látó szem – Wikipédia
  • Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről Szabó Lőrinc jegyzete a kötet házipéldányában Otthon Vers és valóság Sóvárgás távolba vesző idegenbe.

A Fiai és Lányai viszont szükség esetén megtestesülnek, s ekkor a glóriájuk egy tömör körlap lesz, ami megfelel a tachion fejbuborékának. Az istenségek közvetlen leszármazottainak, teremtményeinek glóriája egy olyan nagyobb, de lyukas körlap lesz, aminek a vastagsága azonos a lyuk sugarával.

Ők emberi lelkek harmadrangúak a rendszerben, míg ezek leszármazottai negyedrangúak, stb. Mivel azonban a mi szentjeink akikkel a Földön általában, nagy néha találkozunk a mi világunkhoz tartoznak, ezért mindenkié egyforma szerkezetű. Így egyelőre nincsenek ismereteink a másféle szentek glóriáinak felépítéséről.

Szabó Lőrinc: Fény, fény, fény Mindent látó szem Látó glória körül Látó glória körül Az alábbiakban a fejtetőn lévő koronacsakra, mint energiatölcsér működésének információgeometriai magyarázata olvasható. Emellett ismertetésre kerülnek a glóriának, mint fontos beavatási szimbólumnak és "testrésznek" a titkai is. A koronacsakra egy fölfelé táguló tachionszerű kúpot alkot a térben. Efölött kezdődik a toronyzóna a második eseményhorizont időgömbjével.

Tehát nem művészieskedésről van szó, hogy a festők különösen a buddhisták szeretnek mindenféle színű fénykoszorút rajzolni a buddhák feje köré. Mit jelent a látás 0 6 Energiaburokban születtünk - zonataxi. Egyrészt arra, hogy az adott lélek aurájának milyen a domináns színe a lélek milyen rezgésállapotot képviselmásrészt, hogy melyik lélekcsoportba tartozik. A Földön élő emberi lelkek 12 fő csoportba tartoznak, az őket irányító 12 arkangyal látó glória körül létező miatt.

Minden csoportnak saját azonosító színe van. Ezek a négy dimenziós kiterjedés színei. Míg a 3D-ben a fehér fény prizmával 7 látható színre oszlik, addig a 4D-ben 12 színre. Lehet, hogy érdekel.

Olvassa el is