Milyen látomást nem vesznek

milyen látomást nem vesznek

Nem szükségképpen következetes, sőt esetleg nincs is jól megfogalmazva, de átvilágítja egy látomás, amely összetartja a gondolatokat, és lehetővé teszi, hogy Gorbacsov a látszólag leküzdhetetlen nehézségek ellenére is előrehaladjon.

Mit próbál Gorbacsov elérni a nemzetközi kapcsolatok, a belpolitika és a gazdasági reform terén?

Tartalomjegyzék

Egyben ez az a terület, ahol a legavatottabb szakmai támogatásra számíthat. Elsődleges célja, hogy felszámolja a Szovjetunió elszigeteltségét, s visszaterelje a nemzetek közösségébe.

milyen látomást nem vesznek

Indokai kézenfekvőek. Secondary Menu Felismerte, hogy a Szovjetunió elszigetelten nem tud fennmaradni. Anyagilag és szellemileg oly mértékig kimerült az ország, hogy képtelen elviselni a nagyhatalmi helyzettel járó terheket.

A másik indok a nukleáris katasztrófától való őszinte félelem.

Istentől valók a csillagjósok és a médiumok?

Személyes benyomásom szerint a felelős posztokon lévő oroszok mélyebben átérzik ezt a félelmet, mint nyugati kollégáik, és jó okkal: közvetlen ismereteik vannak a Szovjetuniót jellemző merev és tehetetlen irányító struktúrákról, s nem osztják a Nyugaton uralkodó vakhitet a technológiában.

Gorbacsov messze legerősebb indítéka azonban az a vágy, hogy leromboljon egy olyan gondolkodásmódot, amely csak az elszigeteltségben tud létezni, azt a dogmatikus gondolkodást, amelyet Sztálin terrorja kényszerített az országra, s az utána fennmaradó hatalmi struktúra őrzött meg.

How to speak so that people want to listen - Julian Treasure

Ha megszűnik az elszigeteltség, nyilvánvalóvá válik a dogma és a valóság közötti szakadék, s a dogma elveszíti meggyőző erejét. A Milyen látomást nem vesznek sokan nem tudtak erről a szakadékról, s most, hogy láthatóvá vált, érthetően meg vannak zavarodva, de azok számára, akik tudtak róla, semmi sem fontosabb, mint leleplezni azt. Annak tehát, hogy Gorbacsov új módon gondolkodik a nemzetközi kapcsolatokról, épp annyi köze van a glasznosztyhoz, mint a nagyhatalmi rivalizáláshoz.

Gorbacsov nem akarja, hogy a Szovjetunió feladja nagyhatalmi státusát. Az, hogy az ország nagyhatalom, annyira központi eleme a szovjet nemzeti identitásnak, hogy nincs az a vezető, aki erről lemondva a helyén maradhatna. De Gorbacsov olyan belső változást akar véghezvinni, amelyik összeegyeztethetetlen egy hidegháborús állapottal.

Célját egyetlen módon érheti el, úgy, hogy a nagyhatalmak szerepét a világban rivalizálástól együttműködéssé alakítja át.

A jelenések könyve

Azok a milyen látomást nem vesznek, akik foglalkozásuknál fogva benne vannak a nagyhatalmi rivalizálásban, nehezen milyen látomást nem vesznek ezt. Abban nőttek fel, hogy az állam érdekei határozzák meg az állam politikáját. Lehet, hogy normális milyen látomást nem vesznek érvényes ez az elv, de a Szovjetunióban kivételes időszak van: épp most definiálják újra az állam érdekeit.

A szovjet politika változása túl váratlannak és túl radikálisnak tűnik ahhoz, hogy hihető legyen. Nincs itt valami alantas motívum? Nem arról van szó, hogy éket akarnak verni Nyugaton a közvélemény és a kormány közé, hogy széthúzást idézzenek elő a nyugati szövetségben?

Milyen látomást nem vesznek. A Biblia a gondviselésről

Sok nyugati hivatalnok hiszi így. Tartalomjegyzék Az milyen látomást nem vesznek délelőtt folyó komoly magánvita délután, az újságírók szemészeti könyvek vit, nyilvános szerepjátszássá fajult mindkét fél részéről.

Ugyanezen az értekezleten terjesztette elő mégis Vitalij Zsurkin, a szovjet Nyugat-Európa Intézet igazgatója azt az elgondolást, hogy előnyösebb volna, ha fennmaradna Európában az amerikai jelenlét, mert különben — mondta — Európa nem lenne elég tágas, hogy befogadja a Szovjetuniót.

A nyugati szövetségesek széthúzása gátolná Kelet milyen látomást nem vesznek Nyugat megbékélésének folyamatát — ez igazán távol áll azoktól a múltbeli kísérletektől, hogy széthúzást szítsanak a nyugati szövetségesek között.

A szerzőség kérdése[ szerkesztés ] Könyvében a szerző Jánosnak nevezi magát.

Gorbacsov új gondolkodásmódja belpolitikai kérdésekben jóval puhatolózóbb jellegű. Megmutatkozott ez az as nyári pártkonferencián, ahol Gorbacsov habozott, hogy milyen viszony legyen a közvetlenül választott szovjetek és a párthierarchia között.

milyen látomást nem vesznek

A Biblia a gondviselésről Világos; nem az egypártrendszert, hanem a pártot akarja megreformálni. Két hatalmas akadállyal kell megküzdenie.

milyen látomást nem vesznek

Egyrészt a pártapparátus vonakodik lemondani pontmasszázs a látás helyreállítása hatalomról, másrészt milyen látomást nem vesznek a nem orosz nemzetiségek egyre nagyobb autonómiára kívánnak szert tenni, nem kizárva a teljes függetlenség lehetőségét sem. Ami a politikai struktúrát illeti, úgy látszik, ideiglenes megoldás bontakozik ki. Gorbacsov igyekszik kikerülni a Központi Bizottság befolyását egy közvetlen választásokon alapuló elnökség létrehozásával.

milyen látomást nem vesznek

Egyidejűleg megpróbálja fenntartani a pártapparátus és a közvetlenül választott szovjetek kapcsolatát, ragaszkodva ahhoz, hogy a főtisztviselők személyét minden szinten a szovjetek hagyják jóvá. Ami a nemzetiségeket illeti, azt gyanítom, hogy ha Gorbacsov kimondhatná a jövőre vonatkozó reményeit, a szovjet birodalom népközösséggé való fokozatos átalakulásáról beszélne. De ezt a Brit Birodalomhoz kötődő analógiát soha egyetlen szovjet tisztségviselő sem használta; magától értetődőnek tekintik, hogy a nemzetiségeknek a Szovjetunión töltse le a kezelési helyreállítási látásjavítás programját kell maradniuk.

Hogy a leválási tendenciákat fékezzék, központosították a törvény és a rend intézményeinek ellenőrzését, beleértve a KGB-t és a helyi katonai rendőrséget is.

A végeredmény az, hogy a hatalom veszedelmesen koncentrálódott Gorbacsov kezében, legalábbis elméletben. Több fontos jogot, például a gyülekezési és az egyesülési jogot megnyirbálták, s Gorbacsov a felvilágosult abszolutista uralkodó helyzetébe került, aki felülről próbálja kikényszeríteni a demokráciát. Lehet, hogy a gyakorlatban egészen más lesz az eredmény.

Szövegmagyarázat

A jelenleg zajló választásokat botrányos visszaélések kísérik. Biztonság és választások Afganisztánban: miért kell a kettőnek kéz a kézben járni? A Tudományos Akadémia hivatalnokainak sikerült kiiktatniuk az összes progresszív jelöltet — köztük Szaharovot és Szaggyejevet — a jelöltlistáról. Gorbacsov könnyen milyen látomást nem vesznek a pártapparátus foglyaként. Szovjetunió-szerte jellemző az elemi közgazdasági ismeretek hiánya, s ugyanez vonatkozik a vezetés legmagasabb szintjeire is.

Milyen látomást nem vesznek.

A Kínai Kommunista Párt főtitkára, Csao Ce-Jang kiváló közgazdász, s ragyogó fiatal értelmiségiek egész serege áll a rendelkezésére. A Szovjetunióban semmi ehhez fogható nincs. Abban mindenki egyetért, hogy valamit tenni kell a szovjet gazdasággal. Gyakran hallani, hogy csökkenteni kell a központi tervezés szerepét, s nagyobb cselekvési szabadságot kell biztosítani a dolgozóknak, a fogyasztóknak és a helyi vezetőknek.

Azt viszont nem értik, hogy a jelenlegi rendszerben a nagyobb szabadság nem vezet az erőforrások jobb elosztásához. Úgy vélik, hogy a munkások és a milyen látomást nem vesznek, ha módjuk van rá, megpróbálják megvédeni az érdekeiket; de a Szovjetunióban senkit sem érdekel egy vállalkozás haszna. A baj nem a vezetőkkel, hanem azzal a rendszerrel van, amelyben mindig figyelmen kívül hagyták azt a problémát, hogy a befektetett tőkének megfelelően meg kell térülnie.

Ennek következtében pazarlóan használják a tőkét. Egy új gyár felépülése például átlagosan tíz évig tart. Moszkvában megtekintettem a Paleontológiai Múzeumot, amely tizenhét évi rekonstrukció után még mindig nem nyílt meg a nagyközönség előtt.

Ilyen körülmények között nem lehet gazdaságos semmilyen befektetés. A tőkeallokáció problémája nemcsak a Szovjetuniót jellemzi; ez teszi tönkre a gazdasági reformot Kínában és Magyarországon is. De ott legalább kezdik megérteni a problémát. Kína drasztikusan lecsökkentette beruházási programját, s leállította az árreformot addig, amíg nem sikerül előbbre jutni a javakat előállító és eladó vállalkozások reformjával. Magyarországon az állami vállalatokat részvénytársaságokká alakítják át.

Hogyan lehet visszaállítani a látást

Olvassa el is