A látás akaratáról.

Azonosulni az Ő akaratával | A Biblia Szól

a látás akaratáról

Hágár és a látás Istene Lekció: Jn. A ma olvasott fejezet első részéről múlt héten beszéltem. Láttuk, hogy Isten ígérete nem olyan valóság az idősődő házaspár számára, amellyel számolni mernének.

Immánuel: A legnagyobb kincs

Ezért, amikor Sára előáll a mentő javaslattal, - hogy Ábrahám menjen be szolgálójához, Hágárhoz, és a korabeli szokásoknak megfelelően így legyen "gyermeke" - Ábrahám nem tiltakozik. Hágár azonban, miután teherbe esett, megvetően bánt úrnőjével, akit egyértelműen "lekörözött". Sára fájdalmában és mérgében Ábrahámot hibáztatja, aki közömbös megjegyzésével Sárát Hágár iránti bosszúra ösztönzi.

A kérdés, hogy mi történik Hágárral?

A gyülekezet ébredésének kezdete 4. – Látás nélkül elvész a nép! – APCSEL29

Kinek számít egy szökött rabszolga? Kinek fontos egy egyiptomi származású szolgáló Kánanán földjén? Elvégre Ábrahám története az Isten által kiválasztott férfi és családja története.

  • 1Móz. igehirdetés
  • Kedves Hallgatók!
  • Alapítás, látás
  • На глазах - окликнула у кого-нибудь.
  • Az emberek műtét után elveszítik látásukat

A figyelem Isten Ábrahámnak adott ígéretére összpontosul. Az igazi feszültség, hogy beteljesedik-e az ígéret, hogy Ábrahámnak fia születik, hogy utódjából nagy nép származik, valamint hogy áldássá lesz minden nemzetségnek.

Szülei Krisztust személyesen nem ismerték, így gyerekkorában nem halhatott a Megváltóról. Középiskolás évei alatt lemezlovasként D. A középiskola elvégzését követően egy debreceni cégnél helyezkedett el, közben folytatta a diszkók szervezését. Ebben a keresésben került kapcsolatba az okkultizmussal, keleti vallások képviselőivel, de a pillanatnyi izgalmas, érdekesnek látszó élmények után nem volt semmi maradandó, ami választ adott volna kérdéseire. Eközben találkozott keresztyénekkel, akik hatására vett egy Bibliát, melyet olvasni kezdett.

Hágár egy mellékszereplőnek tűnik csupán, aki nem több, mint Ábrahám és Sára félrelépésének áldozata. A történet mai részében mégis mással találkozunk.

Hágár és a látás Istene

Hágár találkozik a látás Istenével. Ezt követjük nyomon Hágár meglepő tapasztalata, Hágár hitvallása, majd pedig Hágár visszatérése kapcsán.

a látás akaratáról

Hágár meglepő tapasztalata Hágár elkeseredve, állapotosan, egyedül bolyong az Egyiptomba vezető út mentén, és minden valószínűség szerint leroskad egy forrásnál.

Teljesen meg van győződve arról, hogy rajta kívül senki nincs a környéken, hogy senki sem ismeri, hogy senki sem tud róla semmit.

Háta mögött Sára rosszindulatú, életét lehetetlenné tevő erőszaka, előtte a bizonytalan jövő, ha egyáltalán eljut Egyiptomba. És egyszercsak "Az Úr angyala rátalált egy forrásnál a pusztában …".

  • Mennyei látás & A hívő számára a legmélyebb gödör sem túl mély (Húsvét) | A Biblia Szól
  • A gyülekezet ébredésének kezdete 4.
  • Ima a látás és az emlékezet helyreállításáért
  • Julian 1Ján Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak.
  • Ha a jobb szem látása csökken

Óriási jelentőségű mondat ez. Azt látjuk, hogy Hágár számít Istennek.

a látás akaratáról

Az Úr angyala maga az Úr legváratlanabb pillanatban érkezik, amikor Hágár nem várja. Még csak azt sem olvassuk, hogy kiáltott volna az Úrhoz, akinek nevét bizonyosan megismerte maga mögött hagyott otthonában. Isten az, aki keresi Hágárt a maga nyomorúságában.

Látásról, vágyról és az akaratról A látás akaratáról, 1Móz. Talán azért ő a legtámadottabb a látás akaratáról az Újszövetségben, mert rátapintott a lényegre: megértette a látás jelentőségét. Inspiráló lehetett számára a három napon át tartó vakság után ismét látni…. Lehet, hogy pont úgy, mint Jónásnak, aki a három napos sötétség után megváltozatta a hozzáállását korábbi tervéhez.

Isten az, aki látja, megkeresi, törődik vele. Nem számít, hogy Hágár egyiptomi, azaz nem tartozik az ígéret vonalához, mint Ábrahám, Sára, és leszármazottaik. Nem számít, hogy nem több, mint egy szökött rabszolga. Az Úr kezdeményez, és megjelenik Hágárnak, az elnyomott menekültnek, aki találkozik a látás Istenével.

Azonosulni az Ő akaratával | A Biblia Szól

Nagyon sokan, akik keresztyénnek vallják magukat, élnek azzal az érzéssel, hogy Isten róluk nem tud, az ő bajukkal nem törődik. Hordozzák az elhordozhatatlan terheket, a látás akaratáról legkülönfélébb nyomorúságokat.

a látás akaratáról

Van aki betegséggel, van aki az egyedülléttel, van aki hivatásbeli vagy munkahelyi nehézségekkel, van aki családi krízissel, van aki megélhetési problémákkal küszködik. Amikor az ember úgy érzi, hogy Isten az ő problémáit nem látja, vele nem kész találkozni, fokozatosan bezárja magát előtte. Fásultság, keserűség, hidegség lép szívébe az Úr iránti öröm és hála helyébe.

Amikor ez egy gyülekezetben a többséggel történik meg, a hálaadás, az Isten iránti várakozás, a hit légkörét az Isten iránti passzivitás, a lelki megfáradtság, a hitetlenség légköre váltja fel.

a látás akaratáról

Egy képpel élve, olyanok vagyunk, mint amikor belep a hajnali pára. Létezik a sugárzó fény, süt a nap a ködön, a párán túl, de mi úgy teszünk, mintha csak a felettünk lévő köd létezne. Pedig olyan alacsonyan van ez a felhő, és olyan vékony, hogy ha együtt felemelnénk a kezeinket, áttörhetnénk rajta. Ha elhinnénk, hogy közel vagyunk ahhoz, hogy újra ragyogjon ránk a nap, azaz ha elhinnénk, hogy Isten igenis törődik velünk, felemelnénk kezeinket, azaz odafordulnánk hozzá.

Programok számítógépes szem kezelésére ingyen

Miért olyan nehéz elfogadnunk, szívünkbe zárnunk, hogy Isten lát minket, azaz törődik velünk? Alacsony önértékelés.

Zsolt Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen! Zsolt Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt! Krisztus munkájáról beszél.

Ha valaki meg van arról győződve, hogy ő értéktelen, haszontalan, felesleges, nehéz elfogadnia, hogy Isten törődik vele, azaz Isten szemében értékes és fontos. Az önértékeléssel sok embernek van súlyos problémája, amely ugyanúgy megmutatkozhat alapvető bizonytalanságban, örökös bűntudatban, vagy a szeretet elutasításában, mint büszkeségben, felfuvalkodottságban, magamutogatásban.

Isten lát, mégha más nem is vesz észre úgy a látás akaratárólIsten törődik veled, mégha - úgy érzed - méltatlan a látás akaratáról vagy erre.

Olvassa el is