Látássérült személyek társadalmi rehabilitációja

Látássérült személyek foglalkozási rehabilitációja

Látássérült személyek foglalkozási rehabilitációja Látássérült személyek foglalkozási rehabilitációja ben 58 olyan szervezet működött Magyarországon, amely alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtott fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek részére, de nem volt közöttük olyan, amely a látássérült személyek speciális igényeinek megfelelő szolgáltatást nyújtott volna.

látássérült személyek társadalmi rehabilitációja

A célcsoportra általánosságban jellemző volt, hogy tagjai közül látássérült személyek társadalmi rehabilitációja alulképzettek voltak vagy a károsodásuk miatt korábban megszerzett végzettségüknek megfelelő munkakörben nem tudtak már elhelyezkedni, emiatt távol maradtak a munka világától vagy csupán betanított jellegű munkát tudtak ellátni. Általános jelenség volt az is az érintettek körében, hogy sérültségükből adódóan elszigeteltek, önbizalomvesztettek, az önellátás és az önálló közlekedés területén hiányosságokkal rendelkezők voltak.

Ez a pályázat első eleme volt annak a ig tartó egymásra épülő pályázati sorozatnak, amelynek általános célja látássérült személyek társadalmi rehabilitációja látássérült személyek elemi és foglalkozási rehabilitációjának fejlesztése, az egészségügyi rehabilitációval történő összekapcsolása, valamint speciális foglalkozási rehabilitációs módszertan kidolgozása volt.

LÁTÁSSÉRÜLT EMBEREK SEGÉDESZKÖZ KONFERENCIÁJA

A pályázatok megvalósítása során számos, a szolgáltatásnyújtás módszertanára, az érintett célcsoportra vonatkozó megállapítás fogalmazódott meg a nyertes szervezetek részéről: A képzetlenség, az alulképzettség gyakori akadálya az elhelyezkedésnek.

A képzettség hiánya miatt sokan csupán betanított jellegű munkákat tudtak elvállalni.

látássérült személyek társadalmi rehabilitációja

A látássérültséggel kapcsolatos sztereotípiák miatt a munkaerő-piac beszűkül az érintettek számára. A szolgáltatásokban dolgozó szakemberek számára nagy feladatot jelentett ezeknek a gátaknak a lerombolása, ami nem is minden esetben járt sikerrel.

látássérült személyek társadalmi rehabilitációja

Fontos megfigyelés volt az is, hogy a látássérült emberek esetén az átlagosnál nagyobb figyelmet, hangsúlyt kell helyezni a munkakör-elemzésre és az azzal kapcsolatban felmerülő kérdésekre. Igazolást nyert az a megállapítás, hogy a szolgáltatás sikerességének fontos záloga az, hogy minden esetben elemi rehabilitáció előzze meg a foglalkozási rehabilitációt, annak érdekében, hogy az elhelyezkedésnek ne legyen akadálya például az önálló közlekedéstől való félelem.

látássérült személyek társadalmi rehabilitációja

A pályázat megvalósításában résztvevő szervezetek két modellben dolgozták ki az elemi és a foglalkozási rehabilitáció összekapcsolását. Az egyik modellben a szolgáltatási folyamatot megosztották az elemi lehetséges-e látás fejlesztése a foglalkozási rehabilitációs területhez jól értő, de különálló szolgáltató szervezet között.

Így az elemi rehabilitációs szakaszt követően az ügyfél átirányításra került a folyamat második részét biztosító foglalkozási rehabilitációs szolgáltató szervezethez, tehát a szolgáltatást két együttműködő, de egymástól független szervezet nyújtotta.

Ennek a szervezet-specifikus szolgáltatásnyújtásnak egyik nagy előnye az volt, hogy kiemelt hangsúlyt fektetett az elemi rehabilitációra, melynek hiánya korábban a munkaerő-piaci szolgáltatóknál az ügyfelek nagyszámú lemorzsolódásához vezetett, nehézsége viszont az ügyfelek átadásából, a több szolgáltatóhoz történő alkalmazkodás szükségességéből adódott.

Látták: Átírás 1 Dávid Andrea Dr. Gadó Márta Csákvári Judit Látássérült emberek elemi és foglalkozási rehabilitációja Útmutató látássérült emberek rehabilitációjával foglalkozó szakemberek számára book. A kiadvány elérhető a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány honlapján: Minden jog fenntartva. Jelen könyvet tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy eszközzel elektronikus, fényképészeti úton vagy más módon a kiadó engedélye nélkül közölni.

A másik modell szerint mindkét szolgáltatási folyamatot egy szervezet végezte azáltal, hogy a korábban csak elemi rehabilitációval foglalkozó alapítvány átvette a munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtás módszertanát és integrálta saját szolgáltatási körébe saját szervezetére.

Így a szolgáltatás egészét — elemi- és foglalkozási rehabilitációs tevékenységet — saját szervezetén belül valósította meg.

A pályázatok megvalósítása során az alábbi termékek készültek el:.

látássérült személyek társadalmi rehabilitációja

Olvassa el is