A látás kezdett helyreállni

a látás kezdett helyreállni

Főoldal » Orvostörténet » A látás élettana fejlődik A természettudósok, írók és az emberiség békéjéért harcolók legmagasabb kitüntetése a A látás kezdett helyreállni, melyet minden év decemberében, az alapító halálának évfordulóján adnak át Stockholmban.

Mindhárom tudós a szem ideghártyájának, a retinának biokémiáját, illetve biofizikáját kutatta, s egymástól független vizsgálati eredményekkel gazdagították a tudományt. Az ideghártya a szemgolyó belső rétege, amire a szemlencsén áthaladó fény vetül. Bonyolult szerkezetéből három réteget emelek ki: az első réteg a pigmenthám, a másodikban a vékonyabb pálcák, vastagabb csapok, s a közvetítő idegrostok, a harmadikban az idegdúcsejtek helyezkednek el.

A fényinger a csapok és a pálcák útján alakul át az idegrostban haladó idegingerületté, mely a fény jelenlétét a szemidegek útján hírül viszi az agykéregnek.

a látás kezdett helyreállni táplálkozás a látáshoz

Természetesen eközben kémiai folyamatok zajlanak le, melyek tisztázásában a három Nobel-díjas tudós munkássága is jelentős. A pálcikákban jelen lévő látóbíbor vagy rodopszin megfelelő fényintenzitás hatására szétbomlik, azután ismét a 2 látomás hány dioptriát tartalmaz, a csapok pedig a jodopszin nevű anyag révén vesznek részt a látás folyamatában.

Természetesen a látás nem ennyire egyszerű biokémiai jelenség, hiszen csak az A-vitaminnak is többféle változata szerepel ebben a reakcióban. A látóbíbornak is nevezett rodopszint Boll már ban felfedezte.

a látás kezdett helyreállni a látás a legjobb technika

Az Mindezek a vizsgálatok nagy hatással voltak Granitra, Hartline-re és Waldra. Már orvosi tanulmányai során érdekelte a látás biokémiája és biofizikája, s kereste az élettani megközelítést ennek megértéséhez.

Elsősorban az ideghártya működésével, az ott lezajló élettani és biokémiai történésekkel foglalkozott. Adrian ben közreadott elektrofizikai megfigyelései alapján kezdte kidolgozni Granit az elektroretinogram összetevőinek elemzését. Megállapította a rodopszin és retina érzékenysége közötti összefüggést. Állatkísérletei során a látóideg egyes rostjairól és a retina egyes ganglionsejtjeiről mikroelektródokkal akciós potenciált sikerült elvezetnie és megállapította a különböző hullámhosszúságú fényeknek azt a legkisebb intenzitását, amely egy-egy ganglionsejtet már ingerület kibocsátására késztet.

Megállapította, hogy a retinában a csapoknak és a hozzájuk tartozó idegrostoknak két rendszere különíthető el: a nagyobb számban jelen lévő dominátorcsapok, amelyek bármilyen hullámhosszú fény hatására ingerületbe kerülnek és színtelen fényérzékelést keltenek, s a kisebb számban jelen lévő modulátorcsapok, melyek a látható spektrumnak csak egy-egy szűkebb zónájával szemben érzékenyek. Ezek a dominátorrendszer működését módosítják és létrehozzák a színlátást. Haldan Keffer Hartline amerikai biofizikus, több mint 40 éven át foglalkozott a látás élettanával.

Tanulmányait a pennsylvaniai Lafayette College-ban végezte, s a JohnEs Hopkins egyetemen doktorált ben.

kontakt látóközpont

Európában a lipcsei és a müncheni egyetemeken, majd az USA kutatóintézeteiben dolgozott. Számos tudományos egyesület és a Nemzeti Tudományos akadémia tagja.

a látás kezdett helyreállni bates látás-helyreállítási táblázat

A látás élettanát elsősorban egy rákfajta szemén vizsgálta. Elsősorban a szem és a látóideg elektromos aktivitására világított rá.

Megállapította, hogy az állatban minden idegrost egy-egy látóelemmel van összeköttetésben, így a ganglionsejtekről, illetve érzőrostokról elvezethető elektromos válaszok egy-egy látóelem működéséről adnak felvilágosítást.

Hartline lassan mozgó, pontszerű fénnyel világította meg a retinát, és megállapította annak a retinaterületnek a nagyságát, amelynek fényingerlése az adott egyetlen látóroston akciós pontenciál leadását hozta létre. Ez az adott rost érzőmezője.

A látás élettana fejlődik

Ennek nagysága a megvilágítás erősségének fokozásával lineárisan nő, s az egymás melletti érzőterületek között szummáció jön létre, ha a megvilágított retinaterületet növeljük, vagy az inger intenzitását fokozzuk. George Wald amerikai biokémikus ben fejezte be egyetemi tanulmányait a New York-i egyetemen és a Columbia a látás kezdett helyreállni doktorált. Már Wald kutatásai előtt ismert volt az A-vitamin jelenléte, s megállapította annak a látásban betöltött szerepét.

A pálcikákban található pigment, melyet a fény ingerel: a "retinén", mely az A-vitamin oxidált formája. A retinén a látópigmentben opszinhoz kapcsolódik ez egy specifikus retinafehérje. A retinént az alkohol-dehidrogenáz enzim redukálja A-vitaminná.

Telepített látás egy számítógépre, hogyan lehet helyreállni

A rodopszinról már régebben megállapították, hogy az retinénből és opszinból áll. Fény hatására átmeneti termékké, lumi- illetve metarodopszinná alakul.

Wald állapította meg, hogy a metarodopszin retinénre és opszinra bomlik. Kimutatta, hogy sötétben megindul a rodopszin regenerációja. A csapok fényérzékenységének magyarázatára is fotokémiai anyag jelenlétét tételezték fel.

Wald ezt ki is mutatta, ez a jodopszinnak nevezett lila festék, mely a rodopszinnal megegyező retinént és a csapokra jellemző csapopszint tartalmaz. Wald kísérletei feltárták a pálcikákban és a csapokban zajló látási folyamatok közös molekuláris szintű magyarázatát.

Olvassa el is